Onze diensten

 • Preventie

  Voordat een werknemer zich arbeidsongeschikt meldt, kunnen er al allerlei signalen zijn die duiden op een mogelijke uitval. Werkgevers die hier voldoende oog voor hebben, kunnen een ziekmelding voorkomen.

  Lees verder...
 • Wet verbetering Poortwachter

  Tijdens de eerste 2 jaar van ziekte is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Deze kosten zijn aanzienlijk. Hier valt dan ook veel besparing te halen. Binnen de eerstelijns zorg is de huisarts de spreekwoordelijke poortwachter naar de gespecialiseerde zorg. 

  Lees verder...
 • Ziektewet

  Werkgevers die eigen risicodrager zijn voor de ZW, kunnen hiervoor een ZW-verzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Als een werknemer ziek uit dienst gaat, dan heeft de ex-werkgever er alle belang bij dat de zieke ex-werknemer zo snel mogelijk is hersteld. De schade werkt namelijk door in de toekomstige (verzekerings-) premie.

  Lees verder...
 • WGA

  Is een werknemer 2 jaar ziek geweest en is door het UWV vastgesteld dat de werknemer tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt is (of 80% tot 100% maar niet duurzaam), dan komt deze werknemer in de WGA terecht. Als de werkgever WGA eigen risicodrager is, dan werkt schade door in de toekomstige verzekeringspremie of publieke WGA-premie. 

  Lees verder...
 • Soorten interventies

  Het terugbrengen van een zieke medewerker naar werk heeft voor de werkgever en alle partijen die hem hierin bijstaan top prioriteit. Om dit proces te versnellen en de kans op succesvolle re-integratie te verhogen is een juiste interventie steeds vaker hét middel dat leidt naar succes. Het type interventie is geheel afhankelijk van de aandoening van de medewerker. Soms is het nodig een combinatie van interventies in te zetten. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste interventies, ingedeeld naar soort.

  Lees verder...