Onze partners

ABTRO begeleidt mensen naar passend werk, in het bijzonder anderstaligen. ABTRO helpt mensen, bedrijven en overheden met re-integratie trajecten, taaltrainingen en met advies en coaching van outplacement. De diensten zijn volledig gekoppeld aan de behoeften van anderstaligen. Dit maakt re-integratie en loopbaanontwikkeling voor anderstaligen succesvol. Met 35 vestigingen door heel Nederland is Abtro altijd dichtbij en als het nodig is dan komen zij zelfs aan huis.

 

 

ADlijn verricht arbeidsdeskundig onderzoek tijdens het arbeidsongeschiktheidstraject van een zieke werknemer. Kan de werknemer inzetbaar blijven in het eigen werk? Zijn er aanpassingen of voorzieningen nodig om dit mogelijk te maken? Als dit niet het geval is, welke arbeidsmogelijkheden zijn er dan nog bij de eigen werkgever of op de externe arbeidsmarkt? ADlijn gaat met werkgever en werknemer afzonderlijk en gezamenlijk in gesprek en bezoekt de werkplek. Zo nodig overlegt ADlijn met de bedrijfsarts en/of casemanager om tot de juiste advisering te komen. 

 

 

Boske-Gezondheid in Bedrijf richt zich op de gezondheid en optimale inzetbaarheid van mensen, zowel in werk als privé. De aanpak van Boske helpt werkgevers met het krijgen, behouden en beheersen van een zo gezond mogelijke werknemers- populatie. Hiervoor heeft Boske een aantal gerichte diensten ontwikkeld, zoals een bedrijfsfysiotherapeutische intake, PMO, gezondheid in bedrijf scan en diverse fysieke belastbaarheidstrainingen.

 

 

BW-Oost biedt een scala van activiteiten aan op het gebied van sociale activering, scholing, het opdoen van werkervaring, ondersteuning bij zoeken naar werk en solliciteren, proefplaatsing en definitieve plaatsing en ondersteuning (coaching) op de werkplek. Alles gericht op een succesvolle re-integratie. BW-Oost beschikt over een bedrijfsarts, arbeidskundigen, jobcoaches en consulenten. Daarnaast heeft BW-Oost een commercieel productiebedrijf, MAAK-BV, waar mensen tussen de 3 en 6 maanden met een arbeidscontract werken om de nodige ervaring op te doen.

 

 

Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar neemt coördinerende taken over van de mantelzorger. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeid, Inkomen, welzijn, wonen, zorg, wet- en regelgeving, verzekeringen (sociale verzekeringen) en onderwijs (passend onderwijs, jonge mantelzorgers).  Het ontzorgen van de mantelzorger staat voorop, op basis van kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

Om de mantelzorger te ondersteunen wordt de zorgsituatie helder in beeld gebracht en worden de knelpunten benoemd. Vervolgens helpt Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar bij het vinden van de juiste instanties, worden regeltaken verdeeld of zonodig overgenomen en krijgt de mantelzorger duidelijk inzicht in de financiële gevolgen bij bepaalde beslissingen.

 

 

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Zij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn. Op basis van medische expertise en second opinion biedt Ergatis duidelijkheid over adequate behandeling en belastbaarheid voor arbeid. Bijvoorbeeld in geval van een onduidelijke diagnose of prognose en bij twijfel over benutbare arbeidsmogelijkheden of de noodzaak van een behandelinterventie. De inzet van Ergatis is gericht op het realiseren van duurzame inzetbaarheid voor werknemers met gezondheidsproblemen, een optimale benutting van arbeidsmogelijkheden en een correcte aanspraak op sociale verzekeringen.

 

 

Het Facilitaire Huis is het flexibele verlengstuk voor uw onderneming. Taken op het gebied van Inkoop, Facilitair management, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg zijn in kleine organisaties vaak geen fulltime job, maar vergen wel te veel specifieke kennis en tijd om er maar 'even' bij te doen. Het Facilitaire Huis is dé organisatie waar u als ondernemer op de juiste plek bent voor ondersteuning en advies op dit gebied, zowel op project- als op ad interim basis. Samenwerken, continue verbetering en het minimaal voldoen aan wet- en regelgeving staan centraal bij het behalen van uw ondernemingsdoelstellingen. Het Facilitaire Huis ondersteunt u daarbij.

 

 

Grip Schuldhulpverlening richt zich op mensen die om wat voor reden dan ook in de schulden zijn geraakt en daardoor in moeilijkheden zijn gekomen. Schuldenproblematiek draait om meer dan geld alleen. Mensen met financiële problemen verliezen vaak ook de grip op hun leven. Schulden lopen steeds verder op en er ontstaan ook andere problemen, zoals slechter functioneren op het werk, relatieproblemen en huisuitzettingen.

De hulpverlening is erop gericht dat werknemers hun problemen en schulden aanpakken om snel weer aansluiting te vinden in de maatschappij. Hierdoor krijgen werknemers weer grip op hun situatie en toekomst. Grip Schuldhulpverlening realiseert een slagingspercentage van 83%.

 

 

Groenewegen Werkt! staat voor onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek. Als een medewerker te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidshandicap is vaak extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Wat kan iemand aan, hoe groot is de belastbaarheid, wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Maar ook: hoe zwaar is het werk eigenlijk? Moeten we taken en functies aanpassen als het arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? En wat zijn de consequenties voor werkgever en werknemer? Groenewegen Werkt! geeft antwoord op al deze vragen.

 

 

HSK is een landelijk opererende organisatie voor psychische zorg en is gespecialiseerd in werknemerszorg. HSK biedt bewezen effectieve behandelingen voor veel voorkomende psychische klachten. Zij bieden behandelingen op basis van cognitieve gedragstherapie, EMDR en online therapie in de Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Naast interventies gericht op herstel van psychische klachten, bieden zij ook diensten op het gebied van het voorkomen van psychische klachten (HSK Preventie) en persoonlijke ontwikkeling (Mental Coaching).

De belangen van cliënten en opdrachtgevers staan centraal. De diensten zijn gericht op diagnostiek, klachtenvermindering, werkhervatting en uitvalpreventie. In de praktijk zijn werknemers, die uitvallen met ernstige psychische klachten en die worden behandeld door HSK, gemiddeld 65 dagen eerder aan het werk dan werknemers die een reguliere behandeling ondergaan (huisarts, psycholoog, psychiater).

 

 

ManonsAdvies geeft advies aan werkgevers en werknemers en voert arbeidsdeskundig onderzoek uit. Ook anderen, die bij verzuimproblematiek betrokken zijn, kunnen advies inwinnen. ManonsAdvies overlegt waar nodig met advocaten, juridisch adviseurs en vakbonden. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan het advies variëren van een enkel gesprek tot een complete begeleiding van een verzuimtraject. Het uitgangspunt is te komen tot een eerlijk en haalbaar advies op maat in een moeilijke periode van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Naast advies over verzuimdossiers is het ook mogelijk om advies over de aanpak van verzuim en het behoud van werkplezier te vragen. In de gekozen aanpak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de visie van de werkgever.

 

 

Ieder mens is uniek en bezit specifieke talenten. Ieder mens wil ook van betekenis zijn en misschien zelfs ergens in uitblinken. Meglio! gelooft in het ontwikkelen van de beste versie van jezelf, jouw team óf jouw organisatie. Meglio! inspireert, confronteert en helpt bij het zetten van de volgende stap. Meglio! traint leidinggevenden en werknemers om zich verder te ontwikkelen en meer uit zichzelf te halen.

 

 

Merces Custodio helpt werkgevers:

  • de risico’s van verzuim, Ziektewet en WIA te beperken
  • een ijzersterk verzuimbeleid op te stellen en uit te voeren
  • de schadelast te reduceren
  • personeel gezond, vitaal en duurzaam in te zetten
  • aan alle wettelijke verplichting omtrent sociale zekerheid te voldoen
  • de juiste employee benefits en subsidies in te zetten
  • het maximale arbeidsvermogen te benutten

Merces Custodio voorkomt en reduceert onnodige hoge personeelskosten.

 

 

Management Coaching & Consultancy

Namago biedt arbeidsdeskundig onderzoek en consult, casemanagement en coaching. Voor als u op zoek bent naar deskundige advisering op het gebied van mens en werk met een praktische en creatieve oplossing. Namago is oplossingsgericht, focust op resultaat, maar vindt de weg daar naartoe minstens zo belangrijk. De insteek van Namago is het best te omschrijven als mensgericht en zakelijk.

 

 

OxHill7 bestaat sinds 2006 en begeleidt circa 1.700 werkzoekenden per jaar naar nieuw werk. Daarnaast is OxHill7 specialist in arbeidsdeskundige onderzoeken, jobhunting en preventieve dienstverlening. De consulenten en deskundigen van Oxhill7 zijn zich bewust van alle bijkomende sociale en psychische problemen die baanverlies met zich meebrengt. Het zijn kundige en empathische, resultaatgerichte begeleiders.

 

 

Staatvandienst is een landelijke re-integratie & outplacement organisatie, met een sterke regionale focus op de arbeidsmarkt. De consultants van Staatvandienst werken exclusief voor werkzoekenden in de regio, spreken de taal van de regio en kennen de regionale arbeidsmarkt. Zij helpen bij outplacement, re-integratie en loopbaan advies.

 

 

Steedt Consultancy bestaat sinds 2006 en is gespecialiseerd in onder andere arbeidsdeskundig onderzoek, coaching, casemanagement, advisering op het vlak van WIA, eigen risico dragers, re-integratieverslagen en eerstejaarsbeoordelingen in het kader van de Ziektewet. Steedt Consultancy werkt vanuit de kracht van de mens zelf waarbij de rechten en plichten niet uit het oog verloren wordt. Samen werken naar duurzaamheid en tevredenheid!

 

 

ttif & werk is een landelijke speler op het gebied van re-integratie 2ᵉ spoor en outplacement, werkdrukmeter en coaching/assessments gericht op werkdruk en loopbaanoriëntatie. Als re-integratiebureau heeft ttif & werk al meer dan 40 jaar ervaring met het in beweging krijgen en houden van mensen op de arbeidsmarkt. Als innovatief en landelijk re-integratiebureau helpt tiff & werk mensen bij het vinden van een nieuwe baan: snel, duurzaam, persoonlijk, resultaatgericht én met respect en aandacht.

 

 

WorkFits verbetert de inzetbaarheid van medewerkers met lichamelijke klachten. Als werknemers lichamelijke klachten hebben, dan kan dat leiden tot een verminderende prestatie en zelfs tot volledige uitval. Dan heeft de werkgever een probleem. Handhaven in het arbeidsproces of re-integreren na uitval is dan van grote waarde. WorkFits biedt oplossingen, rekening houdend met bedrijfscultuur en  wensen. De medewerker wordt ondersteund bij het voorkomen van gezondheidsproblemen en bij re-integratie, zodat er geen stagnatie optreedt.