Privacystatement

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Wanneer u een traject, behandeling of adviesgesprek aanvraagt, dan is het mogelijk dat een van onze professionals u soms om vertrouwelijke informatie vraagt. U mag ervan uitgaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie en deze niet zonder meer delen met anderen. Vertrouwelijkheid is binnen ons bedrijf een belangrijk aspect. Medische gegevens van onze cliënten worden nooit met onze medewerkers gedeeld. Tevens zijn onze systemen zo ingericht dat medewerkers en professionals deze gegevens niet kunnen zien. 

De medewerkers van Exsist ontvangen wel de nodige informatie om het proces van de trajecten, behandelingen en overige gesprekken tijdig te laten verlopen. Voor het verkrijgen van uw eigen medische gegevens, raden wij u daarom aan dit bij de desbetreffende casemanager op te vragen.  

 

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening conform wettelijke verplichtingen en om bijvoorbeeld uw factuur te declareren bij uw verzekeraar. 

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd en bewaard?

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Door middel van diverse technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij de door ons verwerkte persoonsgegevens optimaal tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Ook zijn onze gebouwen, werkplekken en systemen beveiligd.

Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. 

 

Welke gegevens moeten wij met andere instanties delen?

Wanneer het op grond van de wet verplicht is, of noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, wisselen wij persoonsgegevens uit met andere instanties. Hierbij gaat het om verzekeraars en interventie-aanbieders uit ons providernetwerk. 

 

Kan ik informatie over mijzelf inzien?

U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u hebt het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen. Inzage in persoonsgegevens en informatie over verwerking van persoonsgegevens geven wij alleen wanneer wij voldoende zekerheid hebben over de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Wij kunnen bij de behandeling van uw verzoek om aanvullende gegevens vragen.

Voor een verzoek tot inzage of correctie kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking. Zend hiervoor een e-mail aan info@exsist.nl.

 

Meer weten?

Klik hier voor meer en uitgebreidere informatie over ons privacybeleid. Heeft u alsnog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te zenden aan uw contactpersoon of ons algemene e-mailadres info@exsist.nl.

 

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Zend dan een e-mailbericht aan onze Functionaris Gegevensverwerking via info@exsist.nl.

Het is tevens mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.