Disclaimer

Hoewel Exsist aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Exsist geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Exsist geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Exsist geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.