Privacy Statement

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Wanneer u een traject, behandeling of adviesgesprek aanvraagd, is het mogelijk dat een van onze professionals u soms om vertrouwelijke informatie vraagt. U kunt er vanuit gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie en dat wij deze informatie niet zonder meer delen met anderen. Vertrouwelijkheid is bij ons bedrijf een belangrijk aspect. Medische gegevens van onze cliënten worden nooit met onze medewerkers gedeeld. Tevens zijn onze systemen zo ingedeeld dat medewerkers en proffesionals deze gegevens niet zien. De medewerkers van Exsist ontvangen wel proces informatie om het proces van de trajecten, behandelingen en overige gesprekken tijdig te laten verlopen. Voor het verkrijgen van uw eigen medische gegevens, raden wij u daarom aan dit bij de desbetreffende professional op te vragen.  

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening conform wettelijke verplichtingen en om bijvoorbeeld uw factuur te declareren bij uw verzekeraar. 

Hoe worden uw gegevens beveiligd en bewaard?

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Door middel van diverse technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij de door ons verwerkte persoonsgegevens optimaal tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Ook moet u denken aan beveiliging van onze gebouwen, werkplekken en systemen.

Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. 

Welke gegevens moeten wij met andere instanties delen?

Wanneer het op grond van de wet verplicht is, of noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening wisselen wij persoonsgegevens uit met andere instanties. Hierbij moet u denken aan verzekeraars en providers uit onze providernetwerk. 

Kan ik informatie over mijzelf inzien?

U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u hebt het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen. Inzage in persoonsgegevens en informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens geven wij alleen wanneer wij voldoende zekerheid hebben over de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Wij kunnen bij de behandeling van het verzoek om aanvullende gegevens vragen.

Voor een verzoek tot inzage of correctie kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking, via info@exsist.nl.

Meer weten?

Klik hier voor meer en uitgebreidere informatie over ons privacybeleid. Heeft u alsnog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar uw contactpersoon of ons algemene e-mailadres.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een e-mailbericht sturen naar onze Functionaris Gegevensverwerking via info@exsist.nl.

Wij maken u er tevens op attent dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.